MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Bu Sözleşme, ALICI ‘nın, mobil cihazından uygulama ile işlem yaptığı durumlarıda kapsamak üzere SATICI ‘ya ait
www.alaturkamedya.com.tr elektronik ticaret web sitesine (“WEB SİTESİ”) sipariş vererek satın almak istediği web sitesinde belirtilen
ürün ve hizmetlerin ALICI’ya satışı-teslimi ve diğer hususlara ilişkin olarak tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.
ALICI bu Sözleşme ‘yi www.alaturkamedya.com.tr’ de onayladıktan sonra, sipariş verdiği Hizmet (ler)’in bedeli ve masrafları seçtiği ödeme yöntemi ile tahsil olunur.

MADDE 1 – TARAFLAR

SATICI

Adı: Alaturka Medya
Adres: İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Beyaz Tower İş Merkezi 79 Numara Başakşehir / İstanbul

Web site adresi: www.alaturkamedya.com.tr
E-mail: info@alaturkamedya.com.tr

Telefon: +90507 839 0723

Bundan sonra “SATICI” olarak anılacaktır.

ALICI

Adı, Soyadı/Unvanı:
Adres:
Telefon:
E-Posta:
Bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır.

MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU

İş bu sözleşme konusu, ALICI’nın Satıcıya ait www.alaturkamedya.com.tr internet sitesinden dijital ortamda sipariş verdiği,
sözleşmede konusu geçen ve www.alaturkamedya.com.tr internet sitesinde belirtilen satış fiyatı ile mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak
4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri
gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. ALICI, satışa konu olan mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli,
teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu,
bu ön bilgileri elektronik ortamda onayladığını ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini is bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder..

MADDE 3 – GENEL HÜKÜMLER

3.1. Bu Sözleşme kapsamındaki hizmetler şunlardır: www.seohocasi.com web sitesinde Satıcılar tarafından sağlanan SEO desteği,
SEO koçluğu, SEO analizi ve site tarama araçları, www.alaturkamedya.com.tr üzerinden yürütülen her türlü satış ve ticari faaliyetlerdir.
3.2.Alıcı, satın aldığı mal/hizmet karşılığında kredi kartı veya diğer ödeme yöntemlerini kullanabilir.
3.3.Alıcı, Paketi kredi kartı veya mobil ödeme ile satın alırken vermiş olduğu GSM numarası bilgilerinin otomatik yenilenmek üzere
Satıcı’nın veri tabanına kaydedilmesine izin vereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.4. Alıcı, www.alaturkamedya.com.tr internet sitesinde hizmetin niteliği, satış fiyatı, ödeme şekli ve teslimata ilişkin ön bilgileri bildiğini
ve elektronik ortamda gerekli teyidleri yaptığını beyan eder. Alıcı tarafından satın alınan hizmet paketi, satın alan kişi işlemi onayladığı anda
otomatik olarak etkinleştirilecektir. 3.5. Teslimat; Müşterinin satışa onay vermesi ve kredi kartına borç yüklenmesi ile gerçekleşir.
Satıcı, mal/hizmeti sipariş tarihinden itibaren bir (1) gün içinde teslim edecek olup, bu süreyi yazılı ihbar üzerine on (10) gün daha uzatma hakkını saklı tutar.
Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilirse, Satıcı mal/hizmetin sağlanması yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
3.6.Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması sorumluluğu alıcıya aittir. Cayma hakkının kullanılması halinde mal/hizmet kullanılamaz. Mal/hizmetin tesliminden sonra,
alıcının kredi kartının alıcıya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce usule aykırı veya kanuna aykırı kullanılması sebebi ile banka veya finans
kuruluşunun mal/hizmet bedelini satıcıya ödememesi halinde, bedelini alıcı ödemekle yükümlüdür. Mal/hizmet teslim edilmemiş olup 3 gün içinde
satıcıya gönderilmesi zorunludur.
3.7. Satıcı, sözleşme konusu mal/hizmetin eksiksiz, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak teslim edilmesinden sorumludur.
Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasını takip eden 10 gün içinde Mal/Hizmet bedelini iade eder. Mal/hizmet 20 gün içinde iade edilir.
3.8. Malların/hizmetlerin türü, niteliği ve tüm vergiler dahil satış fiyatı hem bu Sözleşmede hem de bu Sözleşmenin bir parçası olarak kabul edilen
destekleyici kuruluşlarla yapılan görüşmelerde ve/veya ön bilgilerin kısa bir açıklamasında belirtilecektir. www.alaturkamedya.com.tr adlı sitenin ürün/hizmet
reklam sayfasındaki mesajda ve/veya linkte ve/veya bilgilerde belirtildiği gibi.
3.9. Alıcı, kredi kartı ile taksitli alışveriş yaparsa, satın alan kişinin seçtiği taksitli ödeme yöntemi geçerli olacaktır.
Taksitli işlemlerde, alıcı ile kart hamilinin bankası arasında akdedilen sözleşmenin ilgili hükümleri uygulanır. Kredi kartı ödeme tarihi,
banka ile alıcı arasındaki sözleşme ile belirlenir. ALICI, ayrıca bankanın göndermiş olduğu hesap özetlerinden yaptığı ödemeleri ve taksit sayısını da takip edebilir.
3.10. Alıcı, bir kredi kartı işleminde temerrüde düşerse, kart hamili bankanın akdettiği kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda sorumlu banka yasal yollara başvurabilir. Alıcı’nın maruz kaldığı masraflar ve avukatlık ücretleri geri alınabilir olup, Alıcı’nın her halükarda kendi kusuru ile temerrüde düşmesi halinde, Alıcı gecikme nedeniyle Satıcı’nın uğradığı zarar ve ziyanları ödemeyi kabul eder. yükümlülüklerin yerine getirilmesi;
3.11.Alıcı, işbu Sözleşme’ye taraf olan Satıcı tarafından Satıcı tarafından gerçekleştirilen ve/veya gelecekte yapılacak her türlü reklam,
promosyon ve kampanyalara ilişkin elektronik bilgilendirme mesajlarını kabul, beyan ve kabul eder.
3.12. Satıcının Sipariş Edilen Mal veya Hizmetleri İfası. Haklı sebeplerle sözleşme konusu malın zamanında teslim edilememesi gibi mücbir sebepler veya istisnai haller
bunu imkansız kılıyorsa, satıcı durumu alıcıya bildirmekle yükümlüdür. Bu durumda alıcı, siparişi iptal etme, sözleşme konusu mal
veya hizmeti bir öncekiyle değiştirme ve/veya teslimat süresini engel ortadan kalkana kadar erteleme hakkını kullanır.
Alıcı siparişi iptal ederse ödediği tutar kendisine iade edilir. Alıcı ödemeyi kredi kartı ile yaptıysa,
siparişi iptal etmesi halinde mal veya hizmet bedeli ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iade edildikten sonra
Alıcı’nın hesabına alacak kaydedilmesi tamamen bankacılık süreci ile bağlantılı olduğundan, Satıcı tarafından olası gecikmelerde
Alıcı hiçbir şekilde müdahale etmeyeceğini beyan eder. SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın bankadan iade tarihinden itibaren
ortalama 2 saat içinde alıcının hesabına geri yatırılacağını, ancak 3 haftaya kadar sürebileceğini şimdiden kabul etmiş bulunmaktayım.

MADDE 4 – CAYMA HAKKI

4.1.Alıcı, sözleşme ve üyelik paketi kapsamındaki mal/hizmetin tesliminden itibaren kabul tarihinden itibaren 14 gün içinde cayma hakkını kullanabilir.
Cayma hakkınızı kullanmak için aynı süre içinde Satıcı’nın müşteri hizmetlerine e-posta veya telefon ile bildirimde bulunmanız ve mal/hizmetin 3.12 kapsamında
beyan edilmiş olması şarttır. Bu madde hükümleri kapsamında ve işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan www.seohocasi.com internet sitesinde yayınlanan
bilgilere uygun olarak kullanılamaz. İptal bildiriminin kendisine ulaşmasını takip eden 14 gün içinde mal/hizmet, 20 gün içinde mal/hizmet iade edilir.
4.2.Sözleşmenin haksız yere feshedilmesi ve/veya sözleşme kapsamındaki hizmetlerin kullanılması durumunda herhangi bir ücret iadesi yapılmayacaktır.
4.3.Alıcı; işbu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit ediyorsa, SATICI’nın mesafeli sözleşmenin akdinden önce tüketiciye vermesi gereken adresi,
sipariş edilen mal/hizmetlerin temel özelliklerini, mal/hizmetlerin vergiler dahil tam ve eksiksiz fiyatını da girebilirsiniz. hizmetleriniz için.
Ödeme ve kargo bilgileri ve cayma hakkı, satın alma işlemini onaylar.
(Türkiye içinden satın alınan mal ve hizmetlerde tüm vergiler dahildir. Yurt dışından Türkiye menşeli siparişlere gümrük vergisi,
KDV ve yapılacak resim, vergi veya benzeri masraflar dahil değildir.)
4.4.Söz konusu mal veya hizmetin teslimi için mal veya hizmet bedelinin alıcının tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır.
Herhangi bir nedenle mal veya hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilirse, Satıcı mal veya hizmet sağlama yükümlülüğünden kurtulmuş sayılır.

MADDE 5 – GÜVENLİK- GİZLİLİK, KİŞİSEL BİLGİLER, ELEKTRONİK İLETİŞİMLER VE FİKRİ-SINAİ HAKLAR İLE İLGİLİ KURALLAR

www.alaturkamedya.com.tr adresinde bilgilerin korunması, gizliliği, işlenmesi-kullanımı ve iletişimler ile diğer hususlarda aşağıda cari esasları
belirtilen gizlilik kuralları-politikası ve şartlar geçerlidir.

5.1. ALICI tarafınca www.alaturkamedya.com.tr’ ye girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için lüzumlu önlemler, SATICI yanındaki sistem altyapısında,
malumat ve işlemin mahiyetine bakılırsa günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, laf mevzusu bilgiler ALICI aletinden girildiğinden
ALICI tarafında korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararı dokunan uygulamalara ilişik olanlar dahil,
lüzumlu tedbirlerin katılımı sorumluluğu ALICI’ya aittir.

5.2. ALICI’nın sair suretle verdiği şahsi veri ve ticari elektronik iletişimlerine dair izin-onaylarının yansıra ve teyiden; ALICI’nın www.alaturkamedya.com.tr
üyeliği ve alışverişleri esnasında edinilen detayları SATICI, dahil olduğu Webtures Dijital Bilişim A.Ş. mevcut ve ilerideki iştirakleri,
bağlı şirketleri, ortakları, halefleri ve/yada bunların belirleyecekleri üçüncü kişiler/kuruluşlar tarafınca çeşitli ürün/hizmetlerin sağlanması
ve her türlü bilgilendirme, reklam-tanıtım, iletişim, promosyon, satış, pazarlama, mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik uygulamaları amaçlı
yapılacak elektronik ve öteki ticari-toplumsal iletişimler için, belirtilenler ve halefleri nezdinde müddetsiz olarak yada öngörecekleri vakit ile kayda alınabilir,
basılı/manyetik arşivlerde saklanabilir, lüzumlu görülen hallerde güncellenebilir, paylaşılabilir, aktarılabilir, geçirme edilebilir,
kullanılabilir ve sair suretlerle işlenebilir. Bu veriler ek olarak kanunen ihtiyaç duyulan durumlarda alakalı Merci ve Mahkemelere iletilebilir.
ALICI şahsi olan-olmayan mevcut ve yeni bilgilerinin, şahsi verilerin korunması hakkındaki mevzuat ile elektronik
tecim mevzuatına müsait şekilde yukarıdaki kapsamda kullanımına, paylaşımına, işlenmesine ve kendisine ticari olan-olmayan elektronik iletişimler ve
öteki iletişimler yapılmasına muvafakat ve izin vermiştir.

5.3. ALICI, SATICI`ya belirtilen kontakt kanallarından ulaşarak veri kullanımı-işlenmelerini ve/yada aynı kanallardan ulaşarak yahut kendisine gönderilen
elektronik iletişimlerdeki red hakkını kullanarak iletişimleri her vakit için durdurabilir. ALICI’nın bu husustaki aleni bildirimine göre, şahsi veri işlemleri
ve/yada tarafına iletişimler yasal azami zaman arasında durdurulur; ek olarak dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/yada olası olanlar haricindeki bilgileri,
veri kayıt sisteminden silinir yahut kimliği belli olmayacak şekilde anonim hale getirilir. ALICI isterse şahsi verilerinin işlenmesi ile alakalı işlemler,
aktarıldığı kişiler, noksan yada yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin alakalı üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi yada yok edilmesi,
otomatik sistemler ile çözümleme edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi nedeni ile zarara uğrama
halinde giderilmesi benzer biçimde mevzularda SATICI’ya her vakit yukarıdaki kontakt kanallarından başvurabilir ve malumat alabilir. Bu hususlardaki müracaat ve talepleri
yasal azami süreler arasında yerine getirilecek ya da hukuki öne sürülen sebebi tarafına açıklanarak kabul edilmeyebilecektir.

5.4. www.alaturkamedya.com.tr `ye ilişkin her türlü malumat ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanması konusunda;
SATICI’nın anlaşmasına bakılırsa öteki üçüncü sahıslara ilişkin olanlar hariç; bütün fikri-sınai haklar ve iyelik hakları SATICI’ya ve Alaturka Medya’ya aittir.

5.5. SATICI yukarıdaki mevzularda lüzumlu görebileceği her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar; bu değişimler SATICI tarafınca www.alaturkamedya.com.tr ‘den
yada öteki müsait yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren geçerli olur.

5.6. www.alaturkamedya.com.tr ‘den erişilen öteki sitelerde kendilerine ilişkin gizlilik-emniyet politikaları ve kullanım şartları geçerlidir,
oluşabilecek ihtilaflar ile menfi sonuçlarından SATICI görevli değildir.

5.7. SATICI, Sözleşme mevzusu mal yahut hizmeti tedarik edemeyeceğinin anlaşılması halinde, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç (3) gün arasında aleni bir halde
ALICI’yı kanuna müsait yöntemle bilgilendirmek ve sözlü/yazılı onayını almak kaydıyla, eşit kalite-fiyatta başka bir mal/hizmeti tedarik edebilir ve
Sözleşme mevzusu taahhüdünü bu suretle yerine getirmiş sayılır. ALICI laf mevzusu onayı verip vermemekte her bakımdan serbesttir ve
tasdiklama vermediği hallerde sipariş iptaline (Sözleşme feshine) ilişik akdi-kanuni hükümler uygulanır.

MADDE 6 – YETKİLİ MAHKEME

6.1. İş bu sözleşmede çıkabilecek uyumsuzlukların çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İstanbul Anadolu İcra Daireleri yetkilidir.

Firma Unvanı: Alaturka Medya

Adres: İkitelli Organize Sanayi Bölgesi 5. Cadde Beyaz Tower İş Merkezi 79 Numara Başakşehir / İstanbul

Eposta: info@alaturkamedya.com.tr

Tel: +90 507 839 07 23